Oznamy

Návrh zmluvy PPS

Návrh stanov PPS

Samozber palivového dreva 2019

Predaj palivového dreva v roku 2019

 

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2019

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, bude sa počnúc r. 2018 podávať daňové priznanie a uhrádzať daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov z prostriedkov PPS.

Podanie daňového priznania a úhradu vyrubenej dane vykoná výbor PPS.

Vyššie uvedené sa týka aj aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 31.1.2019.

Ing. Vladislav Chaloupka, predseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/userfiles/admin/files/Zmluva_PPS_new_v2.doc

Nie je zverejnený žiadny oznam.