Oznamy

ÚHRADA  DANE  ZO  SPOLOČNEJ  NEHNUTEĽNOSTI   V  R.  2021

 

Výbor Perneckého pozemkového spoločenstva (skrátene PPS) oznamuje členom PPS, že podľa uznesenia č. 2.h) prijatého na zasadnutí zhromaždenia PPS dňa 5.3.2017, podá aj v r. 2021 daňové priznanie a uhradí daň z nehnuteľností za pozemky, z ktorých pozostáva spoločná nehnuteľnosť v katastrálnom území Pernek, spoločne za všetkých podielnikov.

Vyššie uvedené sa týka aktuálneho daňového priznania, ktoré je potrebné podať do 1.2.2021.

Ing. Vladislav Chaloupka, predseda

 

Nie je zverejnený žiadny oznam.