Kontaktné údaje

SPOLOČENSTVO

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Pernek 48
900 53 Pernek
SLOVENSKO

E-mail: [javascript protected email address]

Tel. č.: +421 915 248 022 (0915 248 022)

PREDSEDA

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Predseda spoločenstva
Pernek 48
900 53 Pernek
SLOVENSKO

E-mail: [javascript protected email address]

Tel. č.: +421 915 248 022 (0915 248 022)

DOZORNÁ RADA

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Dozorná rada
Pernek 48
900 53 Pernek
SLOVENSKO

E-mail: [javascript protected email address]

Tel. č.: +421 907 759 264 (0907 759 264)

REGISTROVANÉ ÚDAJE

Registrácia: v registri pozemkových spoločenstiev OÚ Malacky, vložka č. R-0026/MA

Vznik / deň zápisu: 10.8.2016

IČO :50500015

DIČ :2120346635

IČ DPH :SK 2120346635

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
č. účtu IBAN: SK41 0900 0000 0051 2031 1105

pixel