Program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2017-2026

Program starostlivosti o lesy - lesný celok Lozorno - obhospodarovateľ Pernecké pozemkové spoločenstvo - na obdobie rokov 2017-2026 - je archivovaný v elektronickej aj printovej forme. Členom spoločenstva bude sprístupnený po predošlom dohovore v sídle spoločenstva.

Kontakty:  tel.:  +421915248022   e-mail: vybor@pernecke-ps.sk