Zápisnice z rokovaní výboru

Zápisnice z rokovaní výboru Perneckého pozemkového spoločenstva sú archivované v elektronickej aj printovej forme. Členom spoločenstva budú sprístupnené po predošlom dohovore v sídle spoločenstva.

Kontakty:  tel.:  +421915248022   e-mail: vybor@pernecke-ps.sk