Kontaktné údaje

SPOLOČENSTVO

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Pernek 48
900 53  Pernek
SLOVENSKO

E-mail: vybor@pernecke-ps.sk

Tel. č.: +421 915 248 022 (0915 248 022)

PREDSEDA

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Predseda spoločenstva
Pernek 48
900 53  Pernek
SLOVENSKO

E-mail: predseda@pernecke-ps.sk

Tel. č.:   +421 915 248 022 (0915 248 022)

DOZORNÁ  RADA

Adresa:
Pernecké pozemkové spoločenstvo
Dozorná rada
Pernek 48
900 53  Pernek
SLOVENSKO

E-mail: dozorna.rada@pernecke-ps.sk

Tel. č.: +421 907 759 264 (0907 759 264)

REGISTROVANÉ  ÚDAJE

Registrácia:  v registri pozemkových spoločenstiev OÚ Malacky, vložka č. R-0026/MA

Vznik / deň zápisu: 10.8.2016

IČO :50500015

DIČ :2120346635

IČ DPH :SK 2120346635

Bankové spojenie:   Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky

č. účtu IBAN: SK11 8330 0000 0028 0203 8798